Hata
  • XML Parsing Error at 1:357. Error 9: Invalid character

Estergon Szentendre Turu

Rehberli Estergon Kalesi Turu Özeldir

Macaristan?n uzun zamanlar ba?kenti olmu? Estergon ?ehri Osmanl?da önemini kendi ad?na söylenmi? mar?larla göstermi?tir. Osmanl? döneminde Viyana aç?lan önemli kalelerin ba??nda yer alan Estergon kalesi ve çok ünlü estergon katedrali görmeniz gereken yerlerin ba??nda yer almaktad?r. Estergon kalesinin surlar?ndan geni? Avrupa ovalar?na bakt???n?zda atalar?m?z?n hisseti?i duygular?, belkide derinlerde kendinizde hissedeceksinizdir.

 

Estergon Kalesi turu ile ?ehrin kenar?nda bir bak?ma sakl? durumdaki müzede Osmanl? izlerini görecek ve harika manzaran?n tat?d?n? ç?kartabileceksiniz. Bu arada tarihi tüm detaylar size ayr?nt?lar?yla uzman rehberlerimiz taraf?ndan servis edilecektir. Estergonun hemen arkas?ndan bir zamanlar?n en güçlü kalesi Vi?egrad da ziyaret edilerek, kalenin tepesinden bakt???n?zda ne denli zapt edilmesi zor bir kale oldu?unu anlayacaks?n?z. Özellikle bu turumuz bir bak?ma Osmanl?n?n ayak izlerini takip etti?inden Macaristana gelipte yapmadan buradan ayr?lmaman?z gereken aktiviteler aras?nda yer almaktad?r. ?ki kartal yuvas? kalenin ziyaretinin ard?ndan yorgunlu?unuzu Szentendre kasabas?na u?rayarak gidermek ünlü pazar?n? gezip al??-veri?nizi tamamlamak kesinlikle çok ho?unuza gidecektir. Biz burada yemek yemenizi de tavsiye etmekteyiz. Budape?teye yakla??k olarak arabayla 40 dakika uzakl?kta bir mesafede olan bu küçük kasaba renkli sokaklar?, barok tarz?ndaki yap?lar?, hediyelik e?ya dükkanlar?, lokantalar?, S?rp ortodoks tarihi kilisesi, irili ufakl? sokak müzeleri ile mutlaka görmeniz gereken yerler aras?nda bulunmaktad?r. Sokaklar aras?na da??lm?? ?ekliyle macar yemeklerini sunan lokal lokantalarda ünlü Macar Gula? çorbas?n? denemeden buradan ayr?lmamal?s?n?z. ?ehrin di?er bir özelli?i de kend?ne has ekmekler? ve Macar ac? k?rm?z? biberidir. Bu turu di?er Budape?te turlar?m?zla birle?tirmemizi isteyebilirsiniz.


En önemlisi bizce hep beraber iyi vakit geçirmek

Budape?te Turundan Seçme kareler; Belki siz daha iyilerini yakalars?n?z


 


Macaristan Budape?te Tatil ve Tur Rehberi. © 2013 Tüm Haklar? Sakl?d?r.