Hata
  • XML Parsing Error at 1:357. Error 9: Invalid character

Budape?tede grlmesi gereken gece

Macar kltrnn nemli bir paras? da folk danslar? ve ingenlerinin mzi?idir. Bu turumuzla beraber sizleri otelinizden al?p zet bir Budape?te turu e?li?inde gsterilerin ve ak?am yeme?inizin gerekle?tirilece?i lokasyona ula?t?rmaktay?z. Macar Gecesi Turu Budape?te zet ?ehir turunu, Macar dans ve mzik gsterisini, ak?am yeme?ini ve otellenize tekrar geri dn? hizmetlerini kapsamakdat?r.

Budape?te Gece Turu

Budape?te geceleri en gzel ba?kent seildi

Budape?tenin gece ayd?nlatmas? zenle yap?ld???ndan sizleri bunu en gzel grebilece?iniz noklara ula?t?rmaktay?z. Turumuz misafirlerimizi otellerinden almakla ba?lar. Bunun hemen akabinde Tuna boyunda Budape?tenin gzel gece manzaralar? e?li?inde yry? yap?larak tarihten dip notlar aktar?l?r. S?ras?yla Opera, Kral k?z?, Oktagon, Fashion utca, Sinagog, Paris Bulvar?, Katedral gezilerek

Budepe?teyi gelin beraber yryelim

Budape?teye geldiniz ancak Budape?teyi ke?ifetmek iin ok az bir vaktiniz var . Ya danc bilgiler al?p geri kalan zamanda Budape?teyi kendiniz rahat rahat gezmekistiyorsunuz. O zaman4 saatlikBudape?te turumuz tam sizegre.Budape?tenin tm ayr?nt?lar? bu zaman diliminde sizlere sunuklarak en nemli seme mekanlar ziyaret edilmektedir.

Budepe?te de gezilecek her yerlerin hepsi

Tam gn Budape?te turu en kapsaml? turumuzdur ve otelden misafirlerimizi ald?ktan sonra Chain Bridgein hemen yan?ndan ba?lay?p Pe?te k?sm?ndan kpr stnden Buda k?sm?na devam eder. Ortalama 10 dakikal?k bu sr? s?ras?nda Tuna nehrinin gzel ak?nt?s?n?n mzi?i e?li?inde tarihten ta??p gelen dip notlar kat?l?mc?larla payla??l?r.

Macaristan Budape?te Tatil ve Tur Rehberi. 2013 Tm Haklar? Sakl?d?r.